SKJELNAN

Planene om å forvandle området
Skjelnan til en levende boligpark
har eksistert lenge. Lokasjon,
terreng og omgivelser er
skreddersydd for denne
forlengelsen av Kroken bydel.