NERGÅRD

Webdesign, grafisk design, SEO

Hvem er Nergård?

Nergård er et integrert fiskerikonsern innen fangst, foredling og salg. På dette området er de nest størst i hele Nord-Norge. Fra sin beliggenhet nord for Polarsirkelen selger de sine produkter til markeder over hele verden.

Bærekraftig fiskeri

For Nergård er det viktig å være til stede i hele næringskjeden; fra forskning og forvaltning til fiskeri, industri og marked. Økt samarbeid langs hele aksen er en forutsetning for å sikre bærekraftig aktivitet ved Norges 100.000 km lange kystlinje.

Et moderne og brukervennlig design

Med stort fokus på bærekraft og ansvarlig forvaltning av fiskeriressursene, er Nergård et moderne og fremtidsrettet konsern. Dette gjenspeiler seg i designet av nettsiden. Gjennom et tett og godt samarbeid har vi designet en nettside vi er veldig stolte over. Vi ønsket å gi dem en stilren, brukervennlig og informativ nettside. Det var viktig å få frem kvalitetsproduktene de produserer, både for nasjonale og internasjonale kunder. I tillegg gir vi et innblikk i den større verdiskapningen Nergård har i regionen og store deler av landet.

PORTEFØLJE