BPA Nord

Webdesign, grafisk design, SEO, markedsføring, branding, foto og video

Hvem er BPA Nord?

BPA Nord ønsker at alle i landsdelen skal få være helt sjef i sin egen hverdag. Siden 2014 har de gjennom Privat Omsorg Nord tilbudt denne tjenesten i nordnorske hjem. Da etterspørselen etter deres tjenester har økt betydelig de siste årene, har de valgt å etablere seg i en helt egen BPA-drakt, nemlig BPA Nord.

En merkevare som speiler essensen i BPA Nord

Vi var så heldige å få hjelpe BPA Nord med å utvikle merkevarehåndbok. Her har vi designet logo, fargekoder og typografi. Vi opplevde et herlig samarbeid hvor kunden var involvert i designprosessen. Vi endte opp med en logo som speiler essensen i BPA Nord: Brukeren står i front, og er sjef for sin egen hverdag.

BPA Nord ga oss friheten til å ta smarte og gode designvalg, og kom med gode tilbakemeldinger underveis i prosessen. Vi ga nettsiden et eget særpreg i form av animasjon over deres lokasjoner. 

Nettsiden er produsert i samarbeid med NordlysLAB.

LOGO DESIGN

3d animasjon

PORTEFØLJE